Miagro d.o.o. je tvrtka pod čijim upravljanje se nalaze našički ribnjaci, uzgajalište i lovište, kao i pansion i restoran.

Uspješna našička tvrtka zapošljava 50 djelatnika, stručnjaka u uzgoju ribe i divljači, ugostitelja i administracije.

Za istinske ljubitelje dobre i kvalitetne slatkovodne ribe, za one koji se tek namjeravaju odvažiti kušati prave riblje specijalitete slavonskog podneblja, nema bolje preporuke no kušati ribe iz prirodnog uzgoja našičkih ribnjaka. Bistro, čisto i vrhunsko!


O ribnjacima i ribi skrbe vrhunski stručnjaci u tom području, vodeći računa o kvaliteti vode, razini kisika, hrani i inim segmentima potrebnim uzgoju vrhunske kvalitete. Ribnjaci su smješteni na 1298 ha, sa 16 milijuna kubika vode, a rasprostranjeni su na 12 kilometara u jednom i 6 kilometara u drugom smjeru. Ribnjaci predviđaju uzgajalište, prostor za mrijest, kao i birbnjake manje i veće površine, ovisno o uzrastu ribe.

Opsrkba vodom je osigurana, ali teška. Ribnjak se vodom snabdijeva iz Našičke rijeke, Bukvika, Iskrice, Pribiševačke rijeke, Jelisavaćkog dubovika i Lapovca. Pa ipak, prirodni resursi za snabdijevanje vodom uvjetuju i prirodan uzgoj ribe, u odgovarajućoj vodi. Ribnjake povezuje uskotračna željeznica i nasipi, a kojima je osigurana prihrana ribe u svim vremenskim uvjetima. Ribnjaci na svom prostoru predviđaju upravnu zgradu, žitnicu, peron i stanicu, kao i prostore i infrastrukturu za navodnjavanje i mrijest ribe. a u planu je skora obnova ostalih zgrada i građevina iz Pejačevićevog vremena.


Prerada ribe se smjestila u neposrednoj blizini ribnjaka, jamčeći svjež i kvalitetan proizvod. Sukladno kvalitativnim zahtjevima i standardizaciji, higijena i svježina su uz najvišu kvalitetu ribe priotiteti u njezinoj preradi u sklopu tvrtke Miagro d.o.o. Usvojenog HACCP standarda, kvaliteta i čistoća vidljivi su na svakom koraku.


Lovište uz Našičke ribnjake oduvijek je bilo zanimljivo lovcima iz zemlje i inozemstva, otkud su uvijek prednjačili Talijani. Logistika lovcima se sustavno unaprijeđivala posljednjih godina, usljed čega lovište danas, u sklopu čitavog kompleksa ribnjaka, sadržava i smještajne kapacitete, restoran, mogućnost druge zabave i odmora, da su lovcima na dispoziciji čamci, zaklonice, kao i uskotračna željeznica, a da su i vremenske prilike za lov izuzetno povoljne u tom području, sukladno umjerenoj kontinentalnoj klimi. Na području ribnjaka i lovišta boravi velik broj različite divljači, stalne i prolazne, kao i ptica, ali valja na umu imati da su divlje patke, gluhara i krža, odnosno crna liska, jedine predviđene za odstrel. Dobra Vam kob!

Na površini ribnjaka, na 1345 hektara utvrđeno je uzgajalište i lovište divlje patke i crne liske. Uzgajalište je nizinskog tipa, s nadmorskom visinom od 98 do 104 metra nadmorske visine, namijenjeno provođenju lovnog turizma. Ustanovljeno na gospodarskom ribnjaku, uzgajalište i lovište obiluje vodom. Vegetacija je bujna i obilata tijekom cijele godine, od trske, preko rogoza, šašine i šaša, do vodenog bilja, paprati, lopoča, lokvanja i vodenog oraška. Brojnost uzgajanih vrsta divljači podređen je uzgoju riba, kako ne bi bilo štete, a što uvjetuje optimalnu brojnost divljači za zanimljiv i atraktivan lov. Uzgajalište je ujedno pribježište za čitav niz vrsta divljači, koje se u pojedinim dijelovima godine sele preko ribnjaka, koristeći ga kao odmorište. Za lovce je osigurano 20 čamaca za odvoz i dovoz lovaca u zaklone, a uz 8 izgrađenih zaklonica, koje se mogu prema potrebi premještati. Nasipi se redovito kose, a ima ih oko 15 kilometara, uz uskotračnu prugu.

Nastali na Grofovoj zemlji s početka 20. stoljeća, na imanju vlastelinske obitelji Pejačević, kasnije povezani s ribnjacima tadašnjeg osječkog poduzetnika i bankara Šandora Sorgera, pa pretvoreni u Našičko ribnjačarstvo d.d., našički ribnjaci kakve imamo danas, gotovo 110 godina poslije pod uspješnim su vodstvom tvrtke Miagro d.o.o. iz Našica.

Šaran, som, smuđ, štuka i amur su ribe u uzgoju na ribnjacima nedaleko Našica, a kao najzastupljenije slatkovodne vrste ribe u Slavoniji i Baranji.

Šaran 75%
Som 10%
Smuđ 5%
Ostale vrste 10%

Dobar dan, svijete!

Upoznajmo se

Naš ekspertni tim će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sve Vaše upite:


Stjepana Radića 1, Ribnjak, Breznica Našička